Koulunkorva

Koulunkorva -toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä koulukiusaamista ja vaikuttaa siihen,
että koulumme olisi kaikille hyvä ja turvallinen paikka. Vanhempien mukanaolo on osa kodin ja
koulun välistä yhteistyötä. Koulunkorvaksi ovat lämpimästi tervetulleita kaikki oppilaiden
vanhemmat, huoltajat ja isovanhemmat.


Käytännön toimintaan kuuluvat välituntipäivystykset. Pikkusisarusten mukaan ottaminen on täysin sallittua. Koulunkorvalaiset toimivat lisäaikuisina, jotka ovat välitunnilla käytettävissä koululaisten juttukavereina ja puuttuvat mahdollisiin
kiusaamistilanteisiin, kuitenkin niin, että vastuu välitunnin valvonnasta kuuluu aina opettajille.
Koulunkorvaan osallistuvat ovat luonnollisesti vaitiolovelvollisia.


Koululaiset voivat kertoa huolistaan myös laittamalla postia Koulunkorvan punaiseen
KOKO-postilaatikkoon tai lähettämällä sähköpostia alla olevaan osoitteeseen. Samaan
postilaatikkoon voi tiputtaa myös vanhempainyhdistykselle ehdotuksia tapahtumista ja luokan
välituntivälinetarpeista. Postilaatikon tyhjentää koulun opettaja kerran viikossa.


Ilmoittaudu mukaan toimintaan tai kysy lisätietoja: koulunkorva.messukyla@gmail.com